Spring naar de inhoud

WORP: Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering en Polarisering

Het project WORP werd in het leven geroepen om ouders te leren hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden,  zodat ze minder vatbaar worden voor elke vorm van polarisering en radicalisering. Het doel van het project is het overdragen van kennis over materie die te maken hebben met opvoeding, het verwerven van inzichten over het belang van deze onderwerpen en het aanleren van vaardigheden die de ouders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden.

Zodra u kind kan kruipen of lopen begint het opvoedingsproces. Maar als ouder ben je niet meteen een geboren opvoeder. Je moet dat leren, en je groeit daarin mee met je kind. Wat voor opvoedstijl heb jij? Hoe ga je om met moeilijke gedrag. Extra technieken  en strategieën kunnen je taak als opvoeder wat gemakkelijker maken.

Wat is opvoeden, opvoeden is invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je kind. Als ouder ben jij, samen met je partner, de belangrijkste opvoeder van je kind. Maar overschat je invloed als opvoeder niet: er zijn veel factoren in het leven van je kind waar je geen invloed op heb!

Het antwoord op de vraag, heeft opvoeden zin is : ‘ja’; Maar almachtig ben je als opvoeder zeker niet.

Als opvoeder moet je over enkele basisvaardigheden beschikken, ongeacht welke opvoedstijl of opvoedingsmethoden je hanteert. Communiceren, stimuleren en negeren zijn belangrijke instrumenten die je kunt gebruiken om de ontwikkeling van je kind te bevorderen, positief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag af te leren.

Haim Omar, hoogleraar psychologie en auteur van het boek Nieuw Autoriteit heeft een visie ontwikkeld die een gepast antwoord biedt op de vraag “Hoe opvoeden vandaag?”. Het uitgangspunt is de onderlinge relatie tussen opvoeder en kind waarbij aanwezigheid, toezicht, nabijheid en betrokkenheid belangrijke aspecten zijn.

Het project zal 3 workshops voorzien nl.
#1 Identiteit
#2 Polarisering en radicalisering
#3 Media

Workshop #1 Identiteit
Datum: zaterdag 2 maart 2019
Uur: 18u00 tot 20u00
Plaats: vzw MC Attawassul – Binnenlaan 52-54, B-3600 Genk
Beperkte plaatsen. Inschrijving via info@mcattawassul.be