Spring naar de inhoud

WORP #3: Media

Dat de media de dag van vandaag een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren spelen, staat buiten kijf. Media kunnen daarbij leuk, leerrijk en verrijkend zijn en dat nemen we er graag bij. Maar er is ook een keerzijde die risico’s met zich meebrengen. Welke zijn die risico’s?

In onze laatse workshop rond media proberen we antwoorden te formuleren op volgende vragen:
Wat zijn de emotionele implicaties bij kinderen bij het zien van gewelddadige beelden?
Is er een invloed van media op het eventueel stereotiep denken bij kinderen? Zo , ja. Wat zijn dan de gevolgen ervan?
En als laatste heb je de sociale media waar vaak sprake is van ongewenste contacten en propaganda. Welke invloeden hebben deze fenomenen op onze kinderen in onze maatschappij?