Spring naar de inhoud

WORP: Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering en Polarisering

Het project WORP werd in het leven geroepen om ouders te leren hoe zij hun kinderen weerbaar kunnen opvoeden,  zodat ze minder vatbaar worden voor elke vorm van polarisering en radicalisering. Het doel van het project is het overdragen van kennis over materie die te maken hebben met opvoeding, het verwerven van inzichten over het belang van deze onderwerpen en het aanleren van vaardigheden die de ouders kunnen helpen om hun kinderen weerbaar op te voeden.

Zodra u kind kan kruipen of lopen begint het opvoedingsproces. Maar als ouder ben je niet meteen een geboren opvoeder. Je moet dat leren, en je groeit daarin mee met je kind. Wat voor opvoedstijl heb jij? Hoe ga je om met moeilijke gedrag. Extra technieken  en strategieën kunnen je taak als opvoeder wat gemakkelijker maken.

Wat is opvoeden, opvoeden is invloed uitoefenen op de ontwikkeling van je kind. Als ouder ben jij, samen met je partner, de belangrijkste opvoeder van je kind. Maar overschat je invloed als opvoeder niet: er zijn veel factoren in het leven van je kind waar je geen invloed op heb!

Het antwoord op de vraag, heeft opvoeden zin is : ‘ja’; Maar almachtig ben je als opvoeder zeker niet.

Als opvoeder moet je over enkele basisvaardigheden beschikken, ongeacht welke opvoedstijl of opvoedingsmethoden je hanteert. Communiceren, stimuleren en negeren zijn belangrijke instrumenten die je kunt gebruiken om de ontwikkeling van je kind te bevorderen, positief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag af te leren.

Haim Omar, hoogleraar psychologie en auteur van het boek Nieuw Autoriteit heeft een visie ontwikkeld die een gepast antwoord biedt op de vraag “Hoe opvoeden vandaag?”. Het uitgangspunt is de onderlinge relatie tussen opvoeder en kind waarbij aanwezigheid, toezicht, nabijheid en betrokkenheid belangrijke aspecten zijn.

Het project is samengesteld uit 3 workshops nl. #1 Identiteit #2 Polarisering en radicalisering #3 Media

Als afsluiter van het project nodigden we niemand minder uit dan Peter Adriaenssens. Prof. dr. Peter Adriaenssens is als kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Leuven. Hij schreef meerdere bestsellers over opvoeden en is een veelgevraagd opiniemaker in Vlaanderen. Tijdens dit evenement heeft hij zijn expertise losgelaten op het thema ‘Opvoeden in een vloeibare samenleving.’
Wat zijn de uitdagingen van ouders, scholen en opvoeders bij het opvoeden van kinderen en jongeren in deze nieuwe tijdperk? Hoe kan men opvoeden om weerbaar op te groeien in een wereld die steeds minder vaak de weg wijst?