Spring naar de inhoud

Polarisatie, radicalisering, extremisme en mediaopvoeding

Radicalisering en extremisme zijn wereldwijd actuele maatschappelijke thema’s. Hoe kinderen daarmee omgaan of daarop reageren, hangt ook af van hun mediagebruik. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zelf via media berichten verspreiden, of kunnen hun denkbeelden en gevoelens laten bepalen door wat ze horen en zien. Media kunnen zo polarisatie en tegenstellingen in het denken over groepen versterken en daarmee de kans op radicalisering vergroten. Media kunnen daarnaast ook angsten voor radicalisering of extremisme bij kinderen aanwakkeren.
Via de opvoeding kunnen ouders het mediagebruik en de invloeden van media bijsturen. In de praktijk is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Ouders weten lang niet altijd wat hun kinderen zien en oppikken vanuit de media of wat hun kinderen zelf op platforms posten. Als ze dat wel weten en zich er zorgen over maken, weten ze vaak niet wat te doen. Ook veel docenten of jeugdwerkers ervaren in hun dagelijks werk dat zij niet goed weten hoe ze het gesprek met kinderen aan moeten gaan over polarisatie, radicalisering en extremisme en de rol van media daarbij.

Er zijn drie belangrijke gevolgen van het mediagebruik van kinderen. Om als ouder of professional kinderen in hun mediagebruik te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om rekening te houden met:
• Emotionele reacties. Media-aandacht voor extremisme, gewelddadige protestacties en terroristische aanslagen kan een beangstigend wereldbeeld bij kinderen of jongeren creëren.
• Stereotiep denken en aversie. Eenzijdige of stereotype aandacht in de media voor bepaalde groeperingen of
gedachtegoed kan er toe bijdragen dat kinderen of jongeren zich minder verbonden voelen met de democratische samenleving en zich daarvan gaan afkeren.
• Propaganda en ongewenste contacten. Via sociale media en het deep of het dark web kunnen kinderen of jongeren ook in contact komen met andere reeds geradicaliseerde extremisten en zo geronseld worden voor het verder uitdragen van extreem gedachtengoed.

Het is van belang dat ouders en beroepsopvoeders in kunnen spelen op de verschillende gevolgen van het mediagebruik van kinderen in relatie tot polarisatie, radicalisering en extremisme. Aandacht voor hoe om te gaan met media thuis of op kinderdagverblijven en scholen is heel belangrijk.
Daarbij gaat het dan om betrokkenheid tonen en het gesprek kunnen voeren over:
• op welke media kinderen en jongeren actief zijn;
• wat ze daar voor informatie vinden en hoe ze dat duiden;
• of en hoe kinderen weten wat echt is en wat niet en hoe dat
hun wereldbeeld vormt;
• of en hoe kinderen met hun vrienden over polarisatie,
radicalisering en extremisme spreken.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut https://www.nji.nl/

Ben je benieuwd naar diverse tips en aandachtspunten waarmee ouders en opvoeders ongewenste invloeden van media kunnen verminderen en deze juist als positief in de opvoeding kunnen benutten?
Wees dan welkom op onze 3rd en laatste workshop van het project WORP.
Meer informatie: https://www.mcattawassul.be/worp-3-media/