Spring naar de inhoud

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

In de moderne maatschappij, waar vrijheid, inbreng en autonomie belangrijke waarden zijn en waar kinderen goed geïnformeerd zijn dankzij het internet, is de keuze van een juiste opvoedingsstijl niet evident. De autoritaire stijl sluit niet meer aan bij de normen en waarden van de hedendaagse maatschappij. De permissieve stijl, die vele ouders tegenwoordig hanteren, brengt een grote onzekerheid teweeg bij ouders en verhoogt de kans op gedragsproblemen bij kinderen. Er is meer nodig dan liefde en aanmoediging om een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Kinderen hebben nood aan grenzen om moeilijkheden te leren overwinnen.

Benieuwd naar een altenatieve methode die zich reeds in de praktijk heeft bewezen? Maak kennis met het Nieuwe Autoriteits-model: http://www.nieuweautoriteit.be/