Spring naar de inhoud

Kwaliteit Vlaams onderwijs blijft dalen

Het Vlaamse onderwijs boert opnieuw achteruit. Onze leerlingen scoren in de nieuwste PISA-studie van de OESO alweer minder goed dan drie jaar geleden. Ze verliezen hun Europese koppositie voor wiskunde. Ook is de kloof tussen rijke en arme leerlingen nog steeds nergens zo groot als hier.

Uit de PISA-resultaten blijkt nog maar eens dat er geen enkele andere regio in de wereld is waar de sociaaleconomische status (SES) van leerlingen zo bepalend is voor hun resultaat. 

Wat is PISA?

Het Programme for International Student Assesment (PISA) is de driejaarlijkse internationale ranking die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) afneemt bij 15-jarigen in geïndustrialiseerde landen. De test is een van de belangrijkste maatstaven om uitspraken te kunnen doen over onderwijskwaliteit op de lange termijn.

Bron en vervolg van het artikel op de website van De Morgen: Opdoffer voor Vlaams onderwijs: nu ook koppositie voor wiskunde kwijt