Spring naar de inhoud

Beroependag Make It Happen!

Falen op school en schooluitval vormen nog steeds een bijzonder groot probleem in Limburg, en meer nog in de volkswijken. Voorts blijkt uit alle onderzoeken dat het voorkomen van dergelijke problemen sterk gecorreleerd is met de sociale achtergrond van de leerlingen. Zo worden jongeren met migratieachtergrond er het sterkst door getroffen.

Nochtans zijn er wel degelijk voorbeelden van jongeren uit hun milieu die deze vicieuze cirkel doorbroken hebben en die een opwaartse sociale mobiliteit hebben afgedwongen. Ze zijn nu artsen, academici, ondernemers, bedrijfsleiders, maar ook ambachtslui, kaderleden, en andere professionals die kunnen claimen dat ze het gemaakt hebben

Make It Happen beroependag is een initiatief van ACV Genk i.s.m. Stad Genk, de Marokkaanse doktersvereniging vzw VAMOS, vzw Attawasul en vzw PEP.
Het doel is om jongeren te inspireren door hen succesvolle rolmodellen aan te reiken die hen kunnen begrijpen en motiveren.

Datum
Zondag 5 mei 2019

Uur
14u00 tot 18u00

Plaats
C-Mine Genk – Evence Coppéelaan 91, 3600 Genk

Doelgroep
* Leeftijdsgroep: 15-20j (uit Genk en omgeving)
* Ouders

Thema’s
* Onderwijs
* Doorzettingsvermogen
* Zelfvertrouwen
* Ondernemerschap

Doelstellingen
* Jongeren aanzetten om hun studies secundair onderwijs enerzijds af te maken en om verdere (arbeidsmarktrelevante) studies aan te vatten anderzijds
* Succesvolle volwassenen afkomstig uit volkswijken worden aangemoedigd om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor jongeren met een gelijkaardige achtergrond

Wij verwachten voor deze dag 300 jongeren.

Doorlopend is er animatie voorzien om het zelfvertrouwen en het gevoel voor eigenwaarde te versterken. De jongeren kunnen deelnemen aan workshops die gegeven worden door experts.

Workshops
* Sollicitatietraining
* Zelfvertrouwen via de sport
* Het stichten van een onderneming

Omdat onze jongeren een extra duwtje in de rug meer dan verdienen….