Opvoeding

WORP #3: Media

Dat de media de dag van vandaag een steeds grotere rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren spelen, staat buiten kijf. Media kunnen daarbij… Lees verder »

Campus O3, een belovend project

Campus O3 ondersteunt de Genkse gezinnen en hun kinderen op verschillende vlakken. Ze werken multidisciplinair, waardoor één probleem van verschillende invalshoeken benaderd wordt, om zo… Lees verder »